Mikrokozmi kao jedina moguća literarna stvarnost

ponedjeljak, 07.09.2015.

21.00 Kino Europa, dvorana Müller

Mikrokozmi kao jedina moguća literarna stvarnost: Ognjen Spahić, Kristian Novak i Andrej E. Skubic, moderira Patricija Vodopija

 

 
Sponzori